Våra tjänster

Vi på SD Project är ett konsultföretag med stor erfarenhet och kompetens inom byggnadskonstruktion. Vår styrka är byggfysik, byggteknik och statik och har även stor förståelse för byggprocessen när en byggnad ska uppföras eller renoveras. Då vi genomfört många olika sorts, och ibland udda projekt,  har vi en omfattande erfarenhet och fantasi som speglas i all vår projektering.

Med vår kunskap och erfarenhet kan vi ta oss an projekt så som nybyggnationer, ombyggnationer, utredningar o.s.v. Vi jobbar med byggnader såsom kontor, sjukhus, hotell, villor, idrottshallar, badhus, skolor m.m.

Våra resultat är alltid anpassade till ställda mål, vilket kan ge en anpassning till projektet. Exempel på konstruktionsritningar är planer över grund, bjälklag och tak samt detaljer kring olika anslutningar och klimatskal. Vi är gärna med i hela byggprocessen, från början till start, d.v.s från utredning till relationshandlingar. Vi har även en certifierad kontrollansvarig i vårt team som ser till ett projekts kontrollplan och gällande bestämmelser, villkor och kontroller följs. Vi tillämpar olika beräkningsprogram för att få det bästa resultatet och den bästa modellen för det tilltänkta projektet, exempelvis Robot Structural, Celsa Steel Service, Statcon Structure.

 Vi använder både program inom 2D och 3D beroende på syftet finns tillgängligt. Vi väljer det program som vi anser är bäst för ditt projekt. Några program som vi tillämpar är Autodesk Autocad & Revit och Tekla

För att få ett bra och lyckat projekt anser vi att samarbete och nära kontakt med andra inblandade konsulter är viktigt! Därför har vi ett tätt och etablerat nätverk med andra konsulter som; arkitekter, brand, energihushållning, fukt och miljö, ventilation, akustik, geoteknik.