Våra tjänster

SD project AB utför projektering, utredningar och är rådgivande avseende allt inom byggteknik, byggstatik/hållfasthet, energiteknik, skadeutredningar, byggfysik samt fukt och miljö. Vi arbetar på konsultbasis och debiterar per timme. Våra uppdrags storlek varierar från en till flera tusen timmar, och vi har ca 300 uppdrag per år.

Vi har ett mycket tätt och etablerat samarbete med andra specialister inom områden som:

Arkitektur
Ventilation
Fuktutredningar
Akustik
Brandskydd
Entreprenadjuridik
Geoteknik