Referensobjekt

Bland de typ av projekt vi kontinuerligt jobbar med ingår nyproduktion, renoveringar, om- och tillbyggnader. Vi har under senare år utfört projektering och utredningar av ett flertal påbyggnader på befintliga byggnader.

De typer av byggnader vi jobbar med är bl.a. kontor, sjukhus, industrilokaler, flerbostadshus, enfamiljshus, hotell, idrottshallar, badhus, parkeringshus, kyrkor och skolor. Dessutom projekterar vi ombyggnader från sk kallvind till bostäder eller kontor.